f t g m
Copyright 2021 - @Lelienhuyze.nl

NIeuwsbrieven Bewonersberichten

De RegenboogLelie extra editie juli 21 - bestuurswissel

 

Beste medebewoners,

Op 1 september is onze Algemene Leden Vergadering en kiezen we een nieuw bestuur. De redactie vond dat een mooie aanleiding om in gesprek te gaan met de kandidaat bestuursleden, hen te vragen naar hun beweegredenen en de plannen. Ook een mooi moment om met de huidige voorzitter Mark na te praten over zijn 16 jaar als voorzitter van onze VVE.

Lees meer...

De RegenboogLelie nr 8, juni 2021

 

Beste medebewoners,

Eindelijk, onze zwanen hebben jonkies. Eerste Pinksterdag zijn ze voor het eerst vastgelegd. Velen van ons liepen regelmatig langs de broedplek van het stel. We wensen de ouders veel geluk met dit mooie stel zwaantjes.

Wat hebben we allemaal in dit nummer? Een dichter bezoekt ons kasteel en laat wat achter. We gaan op de koffie bij Huug de Graaf.
We gaan in op spoedeisende hulp op ons kasteel. We evalueerden met de RAV de situatie die we op 2e Paasdag hebben gehad. Een toelichting op het eindadvies voor de bewegwijzering en de extra ALV om hierover z.s.m. een besluit te krijgen. We zoeken een coördinator voor de AED en de hulpverleners op ons kasteel.  Een oproep vind je in deze nieuwsbrief. De laatste stand van zaken rond het bellenbord.

Lees meer...

De RegenboogLelie nr 6, april

 

Beste medebewoners,

 

De Nieuwsbrief april is er al weer. Zoals eerder aangegeven verschijnen we niet super regelmatig. De ene keer wat eerder, de andere keer wat later, maar in de zomermaanden zeker wat minder.
Wat hebben we in dit nummer?
We staan o.a. stil bij het plotseling overlijden van Martin Berens, een bewoner van het eerste uur.

Lees meer...

De RegenboogLelie nr 7, mei 2021

 

 

Beste medebewoners,

Brrr… wat hebben we een koude lente achter de rug! De temperatuur lag in april gemiddeld 3,5 graden lager dan normaal en we hadden zelfs een laag sneeuw begin april. Vorig jaar was die ruim 2 graden warmer dan gemiddeld… De natuur is dus ook een paar weken achter. Begin mei kleurden de bomen pas groen terwijl dat vorig jaar al half april was. Hopelijk breken nu betere tijden aan.

Wat hebben we allemaal in dit nummer? We gaan in op het nut van een Meer Jaren Onderhouds Plan  (MJOP) en we laten Wil Kuster aan het woord over het MJOP bij ons.
“Op de koffie bij…” slaan we deze keer over. We hebben een bijdrage over de frustratie van velen:  het bellenbord.
Els is in de weer geweest met de brandweer over wat de Brandweer doet bij onverhoopte brand op ons complex.
Iets over de wisseling van bestuur van onze VVE en we kijken kort terug op de succesvolle schoonmaakactie in de garage van zaterdag 8 mei

In verband met vakanties kan de verschijning van de volgende Nieuwsbrief wat langer op zich laten wachten.     
Els en Pieter. 

Lees meer...

De RegenboogLelie nr 5, maart

 

 

Inleiding.

 Beste medebewoners. Alweer een Nieuwsbrief. En we willen  in deze Nieuwsbrief even wat langer stil blijven staan bij de opzet en achtergrond. Voor wie doen we het en wat willen we bereiken? Dat zal bij sommigen mogelijk als controversieel worden ervaren, maar dat doen we met een bepaald doel.

Ongemakkelijke onderwerpen gaan we niet uit de weg. Daarover verder in het artikel “opzet en doel van de Nieuwsbrief”.

Verder gaan we deze keer uitgebreid in op de Splitsingsakte en het HuisHoudelijk Reglement (HHR). We merken dat er nog steeds onduidelijkheden leven over verschillende zaken.

En iedereen zal natuurlijk reikhalzend uitkijken naar de uitkomsten ven de enquête. Daar komen we heel binnenkort met een speciale editie mee uit.

Lees meer...