f t g m
Copyright 2021 - @Lelienhuyze.nl

De RegenboogLelie nr 7, mei 2021

 

 

Beste medebewoners,

Brrr… wat hebben we een koude lente achter de rug! De temperatuur lag in april gemiddeld 3,5 graden lager dan normaal en we hadden zelfs een laag sneeuw begin april. Vorig jaar was die ruim 2 graden warmer dan gemiddeld… De natuur is dus ook een paar weken achter. Begin mei kleurden de bomen pas groen terwijl dat vorig jaar al half april was. Hopelijk breken nu betere tijden aan.

Wat hebben we allemaal in dit nummer? We gaan in op het nut van een Meer Jaren Onderhouds Plan  (MJOP) en we laten Wil Kuster aan het woord over het MJOP bij ons.
“Op de koffie bij…” slaan we deze keer over. We hebben een bijdrage over de frustratie van velen:  het bellenbord.
Els is in de weer geweest met de brandweer over wat de Brandweer doet bij onverhoopte brand op ons complex.
Iets over de wisseling van bestuur van onze VVE en we kijken kort terug op de succesvolle schoonmaakactie in de garage van zaterdag 8 mei

In verband met vakanties kan de verschijning van de volgende Nieuwsbrief wat langer op zich laten wachten.     
Els en Pieter. 


Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Wat is een MeerJaren Onderhoudsplan (MJOP) en waartoe dient dit?

Als VVE hebben we te maken met een MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP).Zie ook de jaarrekening. Voor velen is dit een onderwerp waarover weinig bekend  is en waartoe het dient. Om die reden gaan we wat dieper in op een MJOP.

Wat is een MJOP?

Een MJOP is een document waarin staat wat de komende jaren voor een appartementencomplex zoals het onze aan onderhoud plaats moet vinden en wat de vermoedelijke kosten hiervan zullen zijn. Het is dus een document om de kosten voor de komende jaren te begroten. Door jaarlijks een beperkt bedrag te betalen en daarmee een reservefonds op te bouwen, wordt voorkomen dat bewoners ineens een groot bedrag voor onderhoud of vervanging op tafel moeten leggen. Vanaf 2018 is het voor een VVE wettelijk verplichting om jaarlijks een bedrag aan onderhoud te reserveren. Deze wettelijke verplichting is er gekomen om te voorkomen dat VVE complexen door het uitstellen of zelfs niet doen van onderhoud in vervallen staat geraken en naderhand voor zeer hoge kosten komen te staan als gevolg van achterstallig onderhoud.

Dat gebeurde in den lande de afgelopen jaren helaas iets te vaak waardoor de overheid uiteindelijk heeft ingegrepen en er een wettelijke verplichting van heeft gemaakt. Er geldt een jaarlijkse minimale bijdrage van 0,5% van de herbouwwaarde.

Hoe zit dat bij ons? En hoe stel je zo’n MJOP op?

Eigenlijk is dat in de basis niet zo ingewikkeld. Je beoordeelt de zaken van je huis en welke delen aan slijtage of weersinvloeden onderhevig zijn en stelt een schema op voor vervanging met de daarbij begrote kosten. Denk bijvoorbeeld aan schilderwerk, dakonderhoud of vervanging van badkamer of keuken (apparatuur) in je eigen huis. Dat moet ook onderhouden worden en uiteindelijk een keer vervangen. Bij ons ligt dat iets ingewikkelder omdat we een aantal gemeenschappelijke zaken hebben. Die gemeenschappelijke zaken zijn bijvoorbeeld de bestrating, het bellenbord, de slagbomen en de gemeenschappelijke garage met elektrische voorzieningen en delen van de vier torens.

In onze situatie betrekken we daar eens in de 5 jaar bij het opstellen een specialist bij die ons helpt zo’n MJOP op te stellen. Hij/zij kijkt met kennis van zaken naar ons complex en beoordeelt de huidige technische staat en geeft aan waar onderhoud of vervanging verwacht mag worden en de verwachte kosten. Het opnieuw bekijken van het MJOP gebeurt dit jaar opnieuw. Interessant is bijvoorbeeld wat er met het bellenbord gaat gebeuren want in het vorige MJOP stond vervanging aangegeven in 2039. Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat die planning in de prullenbak kan.

Uiteindelijk komt het nieuwe herziene MJOP ter goedkeuring in de ALV.

Toch nog even nader ingezoomd op ons complex: De torens kennen een verplicht MJOP voor het dak, de liften en het schilderwerk en een aantal andere gemeenschappelijke zaken.

De binnen en buitenring woningen zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het onderhoud zoals schilderwerk en de daken. Met name dat laatste is iets om in de gaten te houden omdat de huidige dakbedekking in principe 25 jaar meegaat, maar inspectie af en toe is nooit weg. Het dak is inmiddels 16 jaar oud.

Als je er meer precieze informatie over wenst een MJOP wil weten, kijk dan eens in de splitsingsakte, maar ook op internet is veel te vinden.

 

Het bellenbord………………….

Het bellenbord bij de slagbomen… Niemand zal het ontgaan zijn: het bellenbord bij de slagbomen is al sinds de korte koude-inval van 8 februari kapot. Verschillende keren hebben we monteurs kunnen zien werken aan het bellenbord maar nog steeds werkt het niet.

Na een oproep aan de bewoners is er een adviesgroep gevormd met To Ceelen,  Theo van Horck  en Huug de Graaf. To en Theo zijn allebei bouwkundige. Huug is lid van de kascontrolecommissie en waakt over de financiën.

Maandag 10 mei is de adviesgroep geïnformeerd door Ton Visser over de huidige situatie bij het bellenbord. De adviesgroep gaat zich beraden wat de beste oplossing voor ons is: reparatie of vervanging. Wat zijn de eisen die gesteld mogen worden aan een goed modern systeem? Er zal een programma van eisen worden opgesteld. En op basis daarvan zullen offertes worden aangevraagd bij verschillende leveranciers.

We zijn nieuwsgierig….

 

Wat te doen bij brand?

(Els Niessen)

Namens ons kasteel hebben we de brandweer benaderd met de vraag naar afspraken en handelwijzen in geval van brand. Ons kasteel heeft een slagboom en toegangspoort, de huisnummering is voor een buitenstaander lastig uit te vinden. En de woningen aan de buitenring zijn niet bereikbaar met auto’s hoger dan 2,20 m. We hebben 67 woningen op ons kasteel. Kortom: hoe moeten wij handelen in geval van brand? En wat doet/weet de brandweer? Hoe kunnen wij de brandweer het beste helpen in geval van brand op ons kasteel?

Ik sprak met Ariejan Mauriks, Sector Risicobeheersing van de Brandweer Brabant-Noord. Uiteraard is voor en tijdens de bouw van Leliënhuyze overlegd met de brandweer en is er conform brandweervoorschriften ingericht. Maar mijn vraag betekende wel dat hij even navraag moest doen hoe het precies zat op ons kasteel…

Aanvalskaart brandweer

In geval van een 112 brandmelding, rukt de brandweer uit naar ons kasteel. Ze hebben een sleutel van de sleutelkluis, waarmee onze poort en slagboom bediend wordt. Ze kunnen dus zelf naar binnen rijden. De brandweerauto’s gaan altijd naar het binnenplein.

We hebben 4 brandkranen, die te vinden zijn op de 4 pleintjes. Elke brandweerauto wordt aangesloten op een brandkraan en vervolgens pompt deze het water naar de plaats van de brand. Alles gaat via de trappen van het binnenplein!

Brandkraan met in de buurt een rood bordje

 

Als 112 is gebeld, wat kunnen we doen om de brandweer te helpen?

Dezelfde 3 basisstappen die we voor de Ambulance hebben, gelden ook voor de brandweer:

Stap 1: Naar de poort. De brandweer heeft in tegenstelling tot de ambulance wél een sleutel, maar weet niet de weg. Wijs de brandweer de weg naar het binnenplein, de enige plek waar de brandweerauto’s naar toe kunnen en moeten.

Stap 2: Naar het binnenplein. Is de brand op de buitenring? Zorg dan dat je de brandweer op het binnenplein zo dicht mogelijk naar de juiste trap stuurt. De brandweer zal slangen moeten uitrollen via de trap naar de betreffende woning of appartement, je wilt uiteraard dat deze afstand zo kort mogelijk is. Wijs ook de weg naar een brandkraan op één van de pleintjes.

Stap 3: Naar de toren. Is de hulp nodig in één van de torenwoningen? Dan heb je nog een extra opdracht. Je zult moeten zorgen dat de brandweermannen binnen wordt gelaten in de toegangshal en het trappenhuis. De lift mag bij brand niet worden gebruikt. Toegang geef je via de intercom of, als dat niet lukt,  door jouw huissleutel aan iemand te geven die de deur kan bedienen. 

Is het binnenplein sterk genoeg voor brandweerauto’s?

De constructie van het binnenplein heeft 45 ton draagkracht en kan met gemak 2 brandweerauto’s dragen. 

 Wat kunnen we nu zelf al doen?

Zorg er allereerst voor dat de rookmelders in de woning goed functioneren. Zo word je snel gealarmeerd bij een beginnende brand. Er hangen in de parkeergarage op verschillende plaatsen hand-brandblussers om een beginnende brand te blussen.

Verder zou het  de brandweer enorm helpen als we het cilinderslot bij de poort kunnen markeren. Dat scheelt weer tijd en hoeven ze zoeken naar het juiste sleutelgat. We bespreken de mogelijkheden met onze Technische Commissie.

Wat kan de brandweer nu al doen?

Er ligt een aanvalskaart voor ons kasteel, maar deze krijgt – als gevolg van onze vraag -  een opfrisbeurt. Ook wordt de aanvalskaart in alle 6 de ploegen opnieuw doorgenomen.

En naar aanleiding van onze vraag, gaat de brandweer ook de situatie op de andere kastelen onder de loep nemen.

We hebben ons kasteel beschikbaar gesteld om een keer een brandoefening te doen. Ariejan belooft niets, maar komt hierop terug. Als we dit gaan doen, worden jullie geïnformeerd en wordt het SupportTeam betrokken.

Tot slot

Ons wooncomplex is volgens de brandvoorschriften gebouwd, maar is geen appeltje-eitje voor de brandweer. Ariejan geeft ons complimenten dat we ons zo goed voorbereiden op calamiteiten; “Dat zouden al dit soort woongemeenschappen moeten doen!”

 

Kandidaten gezocht voor het bestuur van onze VVE en de Corona noodwet….

Na 16 jaar voorziter geweest te zijn van onze VVE heeft Mark van der Horst vorig jaar al te kennen gegeven dat hij zal aftreden op de komende ALV die nog steeds gepland staat op 3 juni aanstaande. Ook Kars Wittens zal ook aftreden en daarmee komen 2 bestuursfunctie vrij. Bij het opmaken van deze Nieuwsbrief was nog niet bekend of de ALV datum van 3 juni gehandhaafd blijft dan wel naar het najaar wordt doorgeschoven. De Corona noodwet , ingegaan op 1 december 2020 heeft een looptijd van 3 maanden maar kan steeds met 3 maanden verlengd worden. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze wet ook na 31 mei nog van kracht is.  De redactie vermoedt van wel en indien dat zo is, mag de ALV maximaal uitgesteld worden tot  31 oktober.

Digitaal vergaderen mag, maar daar geldt wel een aantal eisen:

  1. Alle leden moeten identificeerbaar zijn.
  2. Alle leden kunnen de vergadering daadwerkelijk live volgen.
  3. Alle leden zijn in staat om te

Met name de punten 2 en 3 kunnen voor de leden die minder handig zijn met de computer, een beletsel zijn om volwaardig mee te doen.

Terug naar de kandidaatstelling: artikel 33 van de splitsingsakte meldt dat er een voorzitter gekozen moet worden maar er geldt geen beperking op het aantal bestuursleden.

Verder schrijft artikel 41 voor dat er een secretaris en penningmeester moeten worden gekozen. Dat is bij ons nooit gebeurd…. Wellicht een idee om dat nu wel te gaan doen.

Ieder lid kan zich kandidaat stellen. Tot op heden hebben zich 3 kandidaten gemeld voor minimaal 2 functies. Dus er valt wat te kiezen. Maar om een levendige verkiezingsstrijd te hebben, is het goed als zich meer kandidaten melden.

Dus wat zou het goed zijn als er  geen “Koreaanse verkiezingen”  zijn met één lid voor één postite, maar meer kandidaten! Ook uit oogpunt van betrokkenheid.

 

Korte terugblik op de schoonmaakactie in de garage van zaterdag 8 mei j.l.

Zaterdagmiddag 8 mei  heeft een zeer grote groep bewoners ( circa 25)onze grote garage een flinke schoonmaakbeurt gegeven. Bestrating, muren, plafonds en verlichting zijn aangepakt. Het geheel ziet er nu weer  fris en schoon  uit. Naderhand hebben we  gezamenlijk een drankje en een hapje genuttigd. We kunnen trots zijn op het resultaat en de saamhorigheid waarmee dit werk is verricht. In iets meer dan één uur was de zaak geklaard. Een bijzondere vermelding verdienen de kinderen die meegedaan hebben; Bravo! Hapjes kwamen van Mimi en Davie zorgde na afloop voor heerlijke Italiaans ijs met diverse smaken.

Gelukkig hadden de meeste bewoners voldaan aan de oproep om de auto’s even weg te halen om het schoonmaken te vereenvoudigen. 

Colofoon:

De redactie wordt gevormd door Els Niessen en Pieter Kemper. Heb je een bijdrage? Wil je op de verzendlijst voor de nieuwsbrief? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.