f t g m
Copyright 2022 - @Lelienhuyze.nl

De RegenboogLelie nr 9, september 2021

 

Beste medebewoners,

Het heeft even geduurd, maar hier zijn we weer. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad of nog heeft. Hebben jullie ook zo’n fijne vakantie gehad? En misschien andere kastelen bezocht, zoals hierboven Chateau Villandry aan de Loire. We hebben als redactie ook even de tijd genomen om nieuwe energie te tanken en we hebben er weer zin in!

Wat hebben we in dit nummer? Allereerst kijken we even terug op de ALV, we hebben een ingezonden brief van een lid dat zich zorgen maakt over de financiële stand van onze VVE en een paar tips heeft, verder hebben we een bijdrage over de mogelijke windmolens in de Gelderse Waard, we hebben ook een klein stukje over de herkomst van de naam van de Gelderse Waard. We duiken ook even in het contract met Panen om aan te geven wat wél en wat niet tot de facilitaire dienstverlening hoort.
en als je veel op de fiets naar Den Bosch rijdt, hebben we een verrassing!

 

Terugblik op de ALV.

Tja… De ALV. We kunnen ons voorstellen dat er gemengde gevoelens zijn naar aanleiding van de laatste ALV op 1 september. In ieder geval was er wel sprake van een flinke opkomst, daar mogen we trots op zijn. Maar er zaten toch wel af en toe wat scherpe kantjes aan verschillende agendapunten die ook uitgesproken zijn.

Zo zijn lang niet alle agendapunten behandeld, dat was door een aantal leden al voorzien. Belangrijke agendapunten als de jaarrekening, de verkiezing van een nieuw bestuur, goedkeuring van een nieuw MJOP, zijn niet behandeld. Er was één belangrijk  ingezonden stuk niet opgenomen, dat wel ruim van tevoren was ingediend en er was onvrede over het verloop van een aantal agendapunten. En als klap op de vuurpijl trad Ton Visser onverwacht af als bestuurslid technische zaken.

Wij als redactie danken het bestuur voor hun werk van de afgelopen 16 jaar.

Omdat alle bestuursleden nu afgetreden zijn, hebben we een wat merkwaardige situatie. Er is nog geen nieuw bestuur. Normaal neemt de VVE beheerder, in dit geval Panen de zaken tijdelijk waar, maar Panen heeft aangegeven dat zij slechts “op de winkel passen”. Dat houdt in dat er geen enkele actie te verwachten is  vanuit  onze VVE-beheerder totdat er een nieuw bestuur is.  Met name voor de situatie rond het bellenbord kan dit vervelend zijn omdat op dit punt  ook hier geen actie te verwachten is.

Een aantal bewoners is nu in de weer om een versnelde bestuursverkiezing te realiseren zodat een nieuw bestuur snel aan de slag kan. Houd je mailbox in de gaten!
Tot slot: er was irritatie zichtbaar tussen bewoners en bestuur en tussen bewoners onderling. Dat zal allemaal een geldige reden hebben, maar laten we proberen er met elkaar een prettige leefomgeving van te maken. En iedereen moet de kans krijgen om iets te zeggen ook al ben je het niet eens met de inhoud, dat hoort in een goed werkende democratie. Kritiek is goed, maar uiteindelijk wonen we hier wel SAMEN.

 

Windmolens in de Gelderse Waard?

In april 2021 heeft energiereus RWE een verzoek ingediend bij de gemeente Heusden tot het plaatsen van vier (4)  windmolens. De Gelderse waard…. Waar ligt dat zal menigeen denken?
Om het simpel te houden: ten zuiden van de steenfabriek van van der Sanden, tussen Bokhoven en Hedikhuizen. Vlakbij dus.

Om een beeld te geven waar de 4 windmolens gepland zijn:

 

Met name voor Bokhoven zal er sprake zijn van “horizon vervuiling”.

De tiphoogte van de 4 windmolens wordt 239 meter hoog. Ter vergelijking de tiphoogte van de 4 windmolens op het Rietvelden park is 177 meter. RWE heeft ook een visualisatie gemaakt van hoe het er na eventuele plaatsing uitziet:

De redactie heeft twijfels of de foto de juiste verhouding weergeeft van de windmolens.
Zoals gebruikelijk is er ook nu protest: dat komt vanuit de overzijde van de Maas van de dorpen Well en Ammerzoden, maar ook vanuit Hedikhuizen en Bokhoven zijn kritische geluiden te horen. Logisch want de windmolens staan dichter bij deze dorpen gepland dan Heusden zelf. Not In My Backyard (NIMBY gedrag) allemaal te begrijpen aan de ene kant maar aan de andere kant moeten we een finke stap maken in de opwekking van duurzame energie. Najaar 2021 wordt hierover besloten.

De Gelderse Waard.

De redactie werd getriggerd door de naam van de Gelderse Waard. Hoe kan een stukje Brabant nu Gelderse Waard heten? Na een beetje onderzoek blijkt het volgende: De Maas nam in de 15e eeuw een scherpe bocht naar het zuiden voorbij Bokhoven en draaide een stukje verder weer naar het noorden, richting Well. Gevolg van deze draaiingen was dat de scheeprvaart moeite had met de scherpe bocht en er regelmatig schepen vast liepen. IN 1474- 1475 werd deze bocht doorgesneden waardoor een stukje Gelderland ineens afgesneden werd van die provincie.

Dat stukje Gelderland maakte eigenlijk deel uit van de gemeente Ammerzoden. Op bijgevoegde kaart kun je  de oorspronkelijke loop van de Maas nog afleiden en bij Hedikhuizen is nog een klein stukje van de oorspronkelijke Maas te vinden, zij het dat de Maas daar behoorlijk “verland” is.

Bestuurlijk was dat natuurlijk een vreemde situatie: een stukje Gelderland in Brabant en ook nog eens lastig te bereiken.
Het heeft tot 1958 geduurd totdat  bij de herindeling dit stukje Gelderland definitief bij Noord Brabant werd gevoegd. Bijna 500 jaar later….

Schwung. Voor fietsers…

Duurzaamheid is zo ongeveer een van de belangrijkste thema’s aan het worden. De recente rapporten van het IPCC geven aan dat indien we niets doen aan de oorzaken van de klimaatverandering, de gevolgen voor ons land desastreus kunnen zijn. Een zeespiegelstijging van tussen de 1 en 5 meter is niet uitgesloten in 2150. De ouderen onder ons maken dat naar ale waarschijnlijkheid niet mee, maar onze kinderen en kleinkinderen mogelijk wel.
Gelet op de ligging van onze plek hier in Engelen; Wij liggen op circa 2.70 meter boven NAP, dus bij de verwachte zeespiegelstiging van 1- 5 meter liggen we óf vlakbij zee óf zelfs mogelijk onder water. Het terugdringen van de CO2 uitstoot is dus van belang.

De gemeente Den Bosch probeert daarom het fietsvervoer te stimuleren met het aanleggen en verbeteren van de fietsvoorzieningen. Één daarvan is de applicatie Schwung. Deze app helpt je als fietser sneller door stoplichtsituaties heen.
Er zijn 52 verkeerssituaties in Den Bosch met verkeerslichten en alle zijn uitgevoerd met Schwung apparatuur.
Hoe werkt het?

Je moet daarvoor in het bezit zijn van een smartphone waarop de Schwung app geïnstalleerd is. Zodra je gaat fietsen signaleert de app de fietsbeweging. Nader je een stoplicht dan gaat er een signaal van je telefoon naar de computer van de verkeerslichtinstallatie dat je eraan komt. Je kunt dan op de display van het verkeerslicht zien dat het ronde cirkeltje LED lichtjes gaat lopen nog voor je de knop van dat verkeerslicht hebt ingedrukt of aangeraakt. Je bent dus gesignaleerd. De Verkeerslicht installatie geeft die fietser vervolgens sneller groen licht. Vaak kun je in een vloeiende lijn doorrijden zonder stoppen.
Na de rit kun je lezen hoe veel kruisingen, stoplichten, ritten je gemaakt hebt op één dag. Mocht je denken: ik installeer die app en dan krijg ik als automobilist ook sneller groen: Die vlieger gaat niet op.
Ga dus wat vaker fietsen!

Contract met Panen.

De naam Panen valt vaak te horen wanneer het gaat om zaken onze VVE aangaande. Er bestaat bij een aantal bewoners geen duidelijk beeld van de rol van Panen. Daarom gaan we eens wat nader in op de rol van dit bureau.
Panen is een vastgoed beheerders bureau dat onder andere VVE’s ondersteunt in de dagelijkse beslommeringen. Voor het goede beeld: Panen is uitvoerder van besluiten van de VVE. Bij een VVE is de Algemene Leden Vergadering (ALV) het hoogste en machtigste orgaan. Het bestuur  bij een VVE is in dienst van de leden.

Er is een aantal jaren geleden een contract afgesloten vanuit onze VVE met Panen waarin duidelijk vermeld staat welke activiteiten panen wél en welke zijn niet uitvoeren.


VVE Beheer uitbesteden?

Welke diensten nemen we af bij Panen? We noemen de belangrijkste: incasseren VVE bijdragen, betalen van de rekeningen, bankrekeningen beheren, boekhouding voeren en jaarrekening opmaken, begroting opmaken, garantiekwesties t.a.v. uitgevoerd onderhoud aan gemeenschappelijke onderdelen, afsluiten van verzekeringen, advies over onderhoud en hierbij behorende contracten, ALV voorbereiden en notuleren, notulen binnen 10 werkdagen bij het bestuur 1 x per jaar, advies rond Huishoudelijk Reglement en advies over handhaving.
Ook het sleutelbeheer van de Algemene Ruimten regelt Panen.
24 urige bereikbaarheid voor storingen, het inschakelen van reparatie- en herstel bedrijven.
Voor onderhoud tot € 1500,- wordt één offerte opgevraagd, van € 1500- 2500 euro 2 offertes en boven de € 2500 euro 3 offertes. Bij twijfels over marktconformiteit wordt één extra offerte opgevraagd.
Actualisering van het bestaande MJOP.
Dit zijn zo ongeveer de belangrijkste zaken binnen de beheer overeenkomst. Apart betalen hiervoor is niet nodig. Voor een aantal zaken hier niet genoemd of omdat het vaker dan het afgesproken aantal keer nodig is, moeten we wél extra betalen.

Het is dus niet zo dat Panen voor alle zaken kan worden gebeld. De meeste zaken zijn duidelijk omschreven. Zo kan de situatie rondom het bellenbord uiteindelijk alleen door de leden zelf middels een  ALV besluit opgelost worden; immers voor onderhoud heeft ook het bestuur maar een beperkt mandaat van maximaal € 7500,-. Duidelijk moet zijn dat Panen in principe pas optreedt na opdracht van bestuur of ALV.
Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de site van Panen zelf onder “Beheerovereenkomst”.

Colofoon:

De redactie wordt gevormd door Els Niessen en Pieter Kemper. Heb je een bijdrage? Wil je op de verzendlijst voor de nieuwsbrief? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.