f t g m
  • Welkom in kasteel Leliënhuyze, de nieuwe parel aan de kroon van 's-Hertogenbosch. Wonen in een kasteel, op een landgoed met prachtige parktuinen, water, bos en wuivend riet. Met het comfort van vandaag en de rust van vroegere tijden. Een zee van ruimte om u heen, maar ook de Maas en het Engelermeer. En naast de deur een professionele golfbaan.

  • Het kasteel bestaat uit 67 woningen, verdeelt over vijf woningtypen. De meeste woningen beslaan drie verdiepingen, enkele types beslaan zelfs vijf verdiepingen.

  • Als een mooie lelie ligt kasteel Leliënhuyze in het kabbelende water. Want rondom de kasteelmuren loopt een prachtig waterlabyrint. Direct daaromheen vindt u de parken, weiden, tuinen en bossen van landgoed Haverleij. Kasteel Leliënhuyze verrijst dan ook als een aangename en rustieke verrassing op uit dit overweldigende landschap.

  • Hoewel kasteel Leliënhuyze helemaal nieuw is, lijkt het de tijd te hebben vastgehouden. De statige oprijlaan, de brug, de torens op de hoeken en de kasteelpoort doen oude tijden herleven. De sfeer van weleer is eveneens terug te zien in de mooie en ambachtelijke materialen die gebruikt zijn.

  • Ook de indeling is klassiek: met in het hart van het kasteel een binnenhof dat dienst doet als gezamenlijk plein en daaromheen een binnen- en een buitenring waaraan de woningen liggen. Kasteel Leliënhuyze is ontworpen volgens de klassieke wetten van de geometrie met een buiten- en binnenring. Daartussen zijn openingen gecreëerd die uitzicht verlenen op de openbare kasteeltuinen.

  • Het kasteel kent een unieke afwerking. Zo zijn enkele woningen standaard uitgevoerd met een vide,2 of 3 terrassen, een tuin of een serre.

  • In de buitenring bevinden zich twee-onder-één-kap-woningen, poortwoningen en appartementen. De binnenring is opgebouwd uit geschakelde pleinwoningen rondom een intiem en sfeervol binnenplein. Dit autovrije binnenplein is ingericht met bankjes en in het hart staat een prachtige boom.

  • Kasteel Leliënhuyze (opgeleverd in 2005) Architect: Sjoerd Soeters

Copyright 2020 - @Lelienhuyze.nl

Planning en aanpak werkzaamheden

Geachte medebewoner, eigenaar,

Zoals u ongetwijfeld bekend is, is de VvE reeds in 2019 met Heymans overeengekomen dat zij onder garantie de plinten van de kelderwanden zullen opruwen en de bovenliggende muur zullen schilderen. Deze aanpak is reeds in de ALV van 2019 door de vergadering goedgekeurd en in de ALV van 2020 nogmaals bevestigd.
Om eenheid te creëren zullen ook alle kolommen (zuilen) in de parkeer garage geschilderd worden. Initieel zouden de kosten voor het schilderen van deze kolommen voor rekening van de VvE komen, maar na een gesprek tussen het bestuur en Heymans, heeft deze laatste besloten om ook deze kosten, uit coulance, voor rekening te nemen.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is natuurlijk uw medewerking vereist!
De werkzaamheden zijn opgedeeld in 4 fasen. In de week dat uw fase onderhanden wordt genomen, dienen uw parkeerplekken en de muren geheel vrij van spullen te zijn. Het opruwen van de plinten gebeurd dmv zandstralen en zal ongetwijfeld schade aan uw eigendommen opleveren indien deze niet verwijdert zijn. U dient er zelf voor de zorgen dat uw parkeerplaats en de wanden in deze periode vrij van spullen zijn!

In de betreffende periode kunt u uw auto parkeren op de rotonde voor de slagbomen, of, bij wijze van uitzondering, op het binnenplein. Indien beide vol of niet bereikbaar zijn zal uw auto, tijdens de werkzaamheden, aan de weg geparkeerd moeten worden.

Omdat in week 34 ook de aansluiting van hellingbaan op het binnenplein gerepareerd wordt, zal de toegang tot het binnenplein in deze week zeer beperkt zijn. Tijdens deze week werkzaamheden zal in ieder geval het binnenplein niet met een voertuig betreden kunnen worden. Het binnenplein is in deze periode enkel bereikbaar via de trappen.
Bewoners die in fase 1 vallen, zullen hun auto dus ook niet op het binnenplein kunnen stallen.
Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen en bergingen in principe gewoon bereikbaar. Natuurlijk probeert Heymans tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Het opruwen van de plinten gebeurt met water en (speciaal) zand. Dit leidt in principe niet tot veel stof. U zult begrijpen dat echter niet helemaal uit te sluiten is, dat er desondanks enige overlast kan voorkomen. Wij willen u dan ook verzoeken om hier gedurende de gehele periode rekening mee te houden.

In de bijlage "fasering te herstellen wanden" vindt u de faseverdeling van de algemene parkeerruimte.
Fase 4 betreft de parkeergarages van de torenappartementen (niet ingetekend). Alle 4 de parkeergarages van de torens zullen in dezelfde week onderhanden genomen worden (week 36).

De planning ziet er als volgt uit (een detailplanning is als bijlage toegevoegd):


Fase Activiteit Weeknr. Data
1 Stralen wanden 34 17 augustus t/m 21 augustus
1 Schilderen wanden 37 7 september t/m 10 september

2 Stralen wanden 34/35 20 augustus t/m 26 augustus
2 Schilderen wanden 37/38 11 september t/m 16 september

3 Stralen wanden 35/36 25 augustus t/m1 september
3 Schilderen wanden 38/39 17 september t/m 22 september

4 Stralen wanden 36 31 augustus t/m 7 september
4 Schilderen wanden 39 23 september t/m 25 september

Onderhoud hellingbaan 34 17 augustus t/m 21 augustus

In praktijk is het altijd lastig om de tijdsduur van de diverse werkzaamheden exact te kunnen garanderen. Eventuele aanpassingen zullen we, indien relevant, dan ook ter plekke zsm communiceren. Natuurlijk hopen en rekenen wij tijdens de werkzaamheden op uw flexibiliteit en medewerking.

Nog even een aantal zaken van huishoudelijke aard:
- Schade aan eigendommen die niet verwijdert zijn wordt noch door Heymans, noch door de VvE vergoed.
- Eventuele extra kosten die gemaakt moeten worden om uw spullen te verwijderen, of om de werkzaamheden later alsnog te laten plaatsvinden, zullen onherroepelijk aan de betreffende eigenaar in rekening worden gebracht.
- U en/of uw huurders zijn, zoals in de splitsingsakte is opgenomen, verplicht om uw medewerking te verlenen.
- Indien u uw eigendom momenteel verhuurd, dient u zelf de bewoners van uw woning tijdig en correct te instrueren.

Eerste aanspreekpunt namens de VvE voor deze werkzaamheden is Kars Wittens (huisnummer 54) 

Namens het bestuur, alvast bedankt voor uw medewerking!

Voor de detailplanning klik hier: Detail planning
Voor de fasering van de werkzaamheden klik hier: Fasering werkzaamheden